ניהול אדמיניסטרטיבי ושירות משרד

אני כאן כדי להוריד מכם את ה’תיק’ הזה שנקרא הניהול האדמיניסטרטיבי של העסק

ולטפל בכל שירותי המשרד בזמן שאתם מחוץ למשרד.

droma@netvision.net.il
050-4863010